Werkgroep dialect

Werkgroep Dialect

contactpersoon:
Gerrit van den Berg 0485-381316
De werkgroep Dialect van Sint Tunnis probeert het plaatselijk dialect vast te leggen, voordat het helemaal verdwenen is. De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om typisch Sint Tunnisse klanken, woorden en uitdrukkingen vast te leggen.