Werkgroep archeologie

Werkgroep Archeologie

contactpersoon:
Nick Huffels, 0485-385223
De werkgroep houdt zich bezig met het onderzoeken van het "bodemarchief" van Sint Tunnis, het behoud van waardevolle archeologische vindplaatsen en het achterhalen van in het verleden gedane vondsten of waarnemingen.
Ook probeert de werkgroep het publiek bewust te maken van het belang van archeologisch onderzoek voor het verwerven van kennis over onze voorouders.